Pemenang Undian Jackpot $758m Kini Berhenti Kerja

Pemenang jackpot terbesar dalam sejarah Amerika Utara sebesar $ 758.7m telah datang untuk mengambil hadiahnya Mavis Wanczyk…